Allmänna avtal

Offert, order, priser.

1.       Följande försäljnings och leveransvillkor gäller alla våra avtal med kunder och leverantörer. Alla andra avtal är enbart bindande om de godkänns av oss i skriven form. Muntliga avtal som binder oss utanför våra egna bestämmelser är enbart bindande om de finns bekräftade från oss i skriven form.

2.       Våra priser kan förändras. Våra angivna priser är baserade på våra mätningar för relevanta prissättningar och kan därför ändras om vi anser så behövs.

3.       Alla våra priser är exl. moms, extra arbete, paketeringskostnader och fraktkostnader. Detta kan komma att tillkomma om vi bedömer det nödvändigt och täcks då av kunden.

4.       Om varor beställs genom hemsidan bekräftas detta först med ett automatiskt mail och slutligen med en orderbekräftelse till angiven adress manuellt av oss inom 2 arbetsdagar.

5.       Annullering av en order kan enbart göras efter överenskommelse med oss. Vid specialtillverkade produkter görs ingen annullering av hela ordern, normalt sett utgår fortfarande en kostnad för material om inte arbetet ännu är utfört annars debiteras hela beloppet. 

 

Betalningsvillkor, förseningsavgifter.

1.      Enligt våra betalningsvillkor skall fakturan i sin fullhet vara betalad inom 30 dagar från dagen då fakturan är skriven. Vi kan komma att kräva full betalning tidigare om vi har fler ärenden med samma betalningsgivare där oense uppstått. Om en betalning inte inkommit till oss i sin fullhet inom 30 dagar utgår en påminnelseavgift på 55kr/påminnelse samt en dröjsmålsränta på 8% enligt räntelagen 1975:635 1§. Dessa avgifter läggs på betalningsgivaren.

2.       Vi tar oss rätten att utföra en kreditprövning på betalningsgivare ifall vi anser att betalningsgivare kan komma att ha svårt att fullfölja sin del av betalningen. Vi kan i så fall komma att avbryta eller ändra en överenskommelse/avtal efter att det är skrivet när vi anser att det kan behövas.

 

 

Leverans.

1.       Vi sänder alla våra ordrar från vårt lager i Trollhättan om inga andra överenskommelser skriftligen har godkänts av oss.

2.       Frakt samt eventuell kostnad för emballage debiteras på kunden till så låga priser som möjligt.

3.       Vi kan delleverera en order om en överenskommelse om detta finns, leverans faktureras separat och fraktavgift till kommer på varje leverans om ingen annan överenskommelse finns.

4.       Vi förbehåller oss rätten att restnotera artiklar och dellevera en order om vi anser detta fördelaktigt. Om så görs debiteras ingen ny frakt när de restnoterade artiklarna skickas men fraktsätt kan komma att ändras till mest lämpliga.

 

Retur, reklamation.

1.       Vid retur av beställda varor måste vi kontaktas innan retur kan ske. Om vi ej godkänt en retur utgår ingen kreditering av de tillbakasända varorna.

2.       Vid felköp måste vi kontaktas inom 14 dagar från det att du mottagit produkterna och i samråd med oss kan du sedan sända tillbaka den eller de produkter som är fel varpå vi byter ut dem mot annan artikel, vid prisskillnad kan kredit eller extra betalning komma att utföras.

3.       Om vi leverat fel artikel måste du omgående vid upptäck av felet kontakta oss och meddela detta, mot uppvisande av inköpsorder som styrker felleveransen byter vi ut de felaktiga artiklarna och skickar dem till dig med överenskommet leveranssätt. Om vi felleverat en eller flera artiklar är det möjligt att återsända dem till oss med hjälp av vårt kundnummer hos Schenker varpå vi står för fraktkostnad. 

 

Garanti, ansvar.

1.       Kunden måste alltid granska de varor som vi levererar för att upptäcka eventuella fel eller skador, om skada eller fel upptäcks skall vi omgående kontaktas för att överlägga hurvid felet eller skadan har uppstått.

2.       Vid leveransskador skall både vi och speditören kontaktas omgående. Vi står ej för skador som uppstått vid leverans men kan bistå för att kräva återbetalning av de skadade artiklarnas värde.

3.       Vid tillverkningsfel eller materialfel lämnar vi ett års garanti. Produkten får inte ha utsatts för onormal användning eller modifiering. Garantin täcker ej normalt slitage eller felaktigt handhavande av produkten.

4.       Vi ansvarar enbart för det material som vi själva skapat. Om material skapats från en tredje part tar vi inget ansvar för detta, om olämpligt eller olagligt innehåll skulle upptäckas kommer vi att omgående blockera detta innehåll eller upphöra att tillgodose det innehåll.

 

Tryckfel.

1.       Lack-Ollé ansvarar inte för avvikande innehåll gällande produkttexter, produktbeskrivningar, priser, måttangivelser som finns på vår hemsida, kataloger eller andra dokument och felet kan härledas till tryckfel.

 

 

Ritningar.

1.       Alla ritningar som skapas av oss får ej lämnas ut till tredje part utan vårat medgivande som skall finnas dokumenterat skriftligen. Alla ritningar som har skapats av oss anses vara vår egendom.

2.       Alla ritningar som lämnas in till oss från kund eller leverantör tas inget ansvar för men lämnas ej ut till tredje part utan samtycke från den som givit oss ritningen, detta samtycke kan ske både muntligt och skriftligt.