SS-EN ISO 9001:2015

För att få bekräftelse på kvalitén i vårt system har vi genomfört

certifieringar enligt SS-EN ISO 9001:2015, både som marknadsförare

av verktyg och som slipverkstad.

 

SS-EN ISO 14001:2015

För att tillgodose våra egna och kundens eftersträvan beträffande

miljö har vi genomfört miljöcertifiering enligt SS-EN ISO 14001:2015.