Vår policy är att såväl internt som externt leverera varor och
tjänster som uppfyller kundens krav och förväntningar på
ett sådan sätt att varje affär blir en rekommendation inför nästa

Detta gör vi genom:

•  kompetens, ansvarskänsla och engagemang från alla medarbetare.

•  hög leveranssäkerhet, produktkvalitet och servicegrad.

•  utveckling och ständig förbättring av såväl våra produkter och vårt verksamhetssystem.

•  god kommunikation med våra kunder om vilka krav som ställs och förväntningar på våra produkter.

•  visa öppenhet i vårt kvalitetsarbete.