Vår policy är att såväl internt som externt leverera varor och

tjänster som uppfyller kundens krav och förväntningar på ett

sådant sätt att varje affär blir en rekommendation inför nästa.

  • kompetens, ansvarskänsla och engagemang från alla medarbetare
  • hög leveranssäkerhet, produktkvalitet och servicegrad
  • utveckling och ständig förbättring av vårt verksamhetssystem
  • att författningskrav som påverkar oss uppfylls