GDPR

Varför

Vi samlar in uppgifter om personer och företag för att på ett så bra och smidigt sätt som möjligt kunna utföra de arbeten vi åtagit oss. Vi kan därför behöva information om våra kunder för dessa ändamål ansenliga.

 

Vem är ansvarig för hanteringen utav dina uppgifter?

Bolaget Lack-Ollé AB är ansvarig för alla personuppgifter som samlas in eller skickas till oss och ser till att de hanteras i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Lack-Ollé AB
Installatörvägen 10
461 37 Trollhättan
559084-4535

 

Vilka personuppgifter samlar vi in

Den information vi samlar in är oftast den som du själv angett till oss när du anmält dig till våra nyhetsbrev, registrerat dig som kund på vår hemsida eller genom telefon/email med oss direkt.

Vi försöker alltid att begränsa den mängd information vi samlar in så mycket som möjligt och har som mål att aldrig ha onödig information om någon individ.
Då vi främst handlar med andra bolag så är vårt behov av personuppgifter mycket låg men i de fall privatpersoner handlar utav oss kan vi behöva mer personskänslig information än Namn och befattning.

Några av de uppgifter som vi kan komma att behandla är (men ej begränsade till)

Fullständigt namn.

Adress.

Epost.

Telefonnummer.

Personnummer.

Titel.

Bankuppgifter.

 

Hur hanteras personuppgifterna

Vi lagrar alla personuppgifter i vårt affärssystem, digitalt och i enstakafall i pappersformat som är godkänt för ändamålet. Personuppgifterna behandlas enbart av de personer som behöver dem för att kunna utföra ett arbete där de krävs.

Vi går regelbundet igenom all den information vi har samlat in för att se vad som kan raderas för att den informationen inte längre behövs.

Vi följer alltid de lagar som är stiftade för att reglera hur personuppgifter får lagars och hanteras.
OM vi skulle behöva behandla dina personuppgifter utanför vad som är tillåtet i reglerande lagstiftning och därför kräver ditt samtycke kommer det att inhämtas först.

 

 

 

Utlämnande av personuppgifter

 

Vi har som standard att inte lämna ut någon for av personuppgifter eller integritetskänslig information till tredje part om detta inte är nödvändigt för att slutföra vårt arbete (ex. direkt leverans till kund från leverantör) enligt avtal eller lag.
I de fall vi använder oss utav en tredje part skall ett avtal med samtycke om detta upprättas antigen muntligt eller skriftligt vi skall även se till att den tredje parten har godkända rutiner för hanteringen utav personuppgifterna vi lämnar ut.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter eller integritetskänslig information till tredje part (ex. polis, skatteverket eller annan myndighet) om det finns misstanke om brott eller om vi på annat vis genom lag eller myndighetsbeslut är tvungna att lämna ut dessa.   

Du kan även begära att få dina egna uppgifter utlämnade till dig, ändrade, helt eller delvis raderade, vi kan komma att kräva lämplig form utav identifikation för att säkerställa att vi inte lämnar ut informationen till icke behörig person. Du kan aldrig få information om någon annan utlämnad till dig.